Foreningens vedtægter kan hentes via nedenstående link

file:///C:/Users/ka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR88BIAR/Thisted%20Firmasport%20vedtægter%202019%20-%20190603.pdf